Doskonalenie kadry opieki społecznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek świadczących usługi opieki społecznej przygotowaliśmy programy szkoleń doskonalących dla kadry zatrudnionej w ośrodkach i domach opieki społecznej, schroniskach dla bezdomnych. Oferujemy szkolenia dostosowane do wymagań konkretnej placówki realizowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów znających problematykę opieki społecznej.


Proponujemy szkolenia dla kadry opieki społecznej w następującym zakresie:

 • Diagnoza, kontrakt socjalny, rozdział pracy socjalnej od pomocy finansowej
 • Superwizja pracy socjalnej- warsztaty dla osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy
 • Środki probacyjne wobec sprawców przemocy domowej
 • Środki ochrony dla ofiary i prawa cywilne sprawcy przemocy
 • Motywowanie ofiary przemocy do zmiany swojej sytuacji
 • Rozmowa ze sprawcą przemocy
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem realizacji zadań gminy lub powiatu
 • Praca z uzależnionym sprawcą przemocy
 • Kontakt z agresywnym i roszczeniowym klientem
 • Agresja w placówce
 • Niebieska Karta (kto może mieć wgląd do dokumentacji i na jakich warunkach)
 • Wypalenie zawodowe (w pracy socjalnej)
 • Warsztaty dla osób pracujących z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej
 • Rozmowa i motywowanie klienta od zawsze korzystającego z pomocy społecznej do zmiany swojej sytuacji
 • Prawa i obowiązki mieszkańca DPS, kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami
 • Aktywizacja mieszkańca DPS
 • Jak odkryć potencjał uczestnika podczas terapii zajęciowej?
 • Komunikacja interpersonalna - warunek skutecznej opieki
 • Szkolenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Zmiany w kodeksie postępowania karnego po 1 lipca 2015
 • Dodatek energetyczny jako świadczenie w pomocy społecznej
 • Asystentura rodzinna od doradcy zawodowego

Wszystkie szkolenia trwają od 4 do 5 godzin. Realizowane są w miejscu wskazanym przez Klienta.

Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników oraz terminu.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów!